Laatste Nieuws

 

Filatelistenvereniging

“Phila Venlo “ start weer met activiteiten.

 

Beste postzegel vrienden,

 

Na de ruilmorgen met wilde veiling op zondag 8 maart en de ledenbijeenkomst op maandag 9 maart j.l. werden we ineens geconfronteerd met het fenomeen “ Covid-19 virus “ oftewel Corona. Alle activiteiten moesten worden afgeblazen. Ook “Phila Venlo” ontkwam hier niet aan. Maandag 13 Juli konden we na 3 maanden weer onze eerste ledenbijeenkomst houden met inachtneming van de 1.5 meter regel. We zijn nu 6 weken verder en Corona beheerst nog altijd ons leven en de verwachting is dat we hier ook nog lang niet vanaf zijn.

 

Toch hebben wij als bestuur gemeend dat ( ook gezien de ervaring van juli) het goed mogelijk is om de ledenbijeenkomst van maandag 14 september te laten doorgaan.

Het volgende punt was: wat doen we met de ruilmorgen met wilde veiling op zondag 13 september. Na hier uitvoerig over te hebben gediscussieerd en contact te hebben gehad met de handelaren hebben we besloten deze met inachtneming van de corona regels te laten plaats vinden.

 

Buiten deze algemene corana regels zullen er nog ’n paar regels gelden.

  • Vóór 10.00 uur worden er géén bezoekers in de zaal toegelaten.
  • Het bekijken van de veiling kavels gebeurt op afroep van nummers, welke u bij binnenkomst kunt krijgen.
  • Door het “ Corona tijdperk ” heeft iedereen veel tijd gehad om zijn/haar overtollige zegels op te ruimen. In verband hiermee kan het bestuur besluiten om bij grote aantallen in te leveren kavels deze niet allemaal aan te nemen.
  • Verder vertrouwen wij op het gezonde verstand van eenieder.

 

Bestuur Filatelistenvereniging

“Phila Venlo“

 

Route:

Activiteiten-Centrum “Zalzershaof”

Zalzerskampweg 64, 5926 PL Venlo

Telefoon: 077 465 1110

Filatelistenvereniging "Phila Venlo"

 

Phila Venlo is de postzegelvereniging voor Venlo en omstreken.

De vereniging bestaat ruim 90 jaar en telt ca. 115 leden en is zeer actief.

 

De vereniging is zeer actief en organiseert maandelijks op de tweede zondag een ruilmorgen, de tweede maandag een ledenavond en in december een jaarlijkse internationale ruilbeurs. Daarnaast organiseert de vereniging reizen naar grote (internationale) evenementen, lezingen of presentaties tijdens de ledenavonden.

 

Tijdens de zondagse ruilochtenden wordt om de maand ook een zgn. “wilde” veiling gehouden, waar alle bezoekers kavels voor de veiling mogen inbrengen en kopen.

 

Daarnaast zijn er een aantal (club-)handelaren aanwezig, waar u tegen interessante prijzen materiaal kunt kopen om uw verzameling aan te vullen. Maar u kunt ook met andere leden ruilen, nieuwe uitgiften aanschaffen en gezellig met elkaar praten over onze hobby.

Op de ledenavonden kunt u weer met elkaar ruilen, vragen stellen, meedoen aan de clubveiling, genieten van presentaties en lezingen, maar ook het gezellig samenzijn is belangrijk.

 

De maandelijkse activiteiten worden alle georganiseerd in:

Activiteiten-Centrum “Zalzershaof”

Zalzerskampweg 64, 5926 PL Venlo

Telefoon: 077 465 1110  klik hier voor route

 

De vereniging heeft een aantal diensten speciaal voor de leden:

  • De rondzenddienst verzorgt zeer frequent een zending met materiaal, waar de deelnemers per serie of per zegel hun keuze uit kunnen maken;
  • De nieuwtjesdienst, die voor ieder deelnemend lid de nieuwe uitgiften verzorgt uit de gehele wereld. Maandelijks worden de ontvangen spullen uitgereikt;
  • De veilingdienst, die postzegels en ander filatelistisch materiaal van de eigen leden beoordeelt en veilt tijdens de ledenavonden;
  • De dienst Nalatenschappen, die leden en niet leden ondersteunt bij het beoordelen van de verzameling en adviseert wat de veilingdienst kan betekenen voor de liquidatie van de verzameling;
  • De bibliotheek, waar de leden gratis gebruik kunnen maken van boeken en catalogi.

 

Phila Venlo is aangesloten bij de grootste overkoepelende organisatie voor verenigingen SamenwerkingsVerband Filatelie, Stichting Maandblad Filatelie en de KNBF (Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelisten-verenigingen).

 

Het verzamelen  van postzegels en postwaardestukken is een fascineren-de hobby, waarbij wij u heel goed kunnen ondersteunen. Het is een hobby, waarbij u zelf bepaalt, hoeveel u wilt investeren in uw verzameling. En dit hoeft helemaal niet duur te zijn!

 

Via de vereniging kunt u op een verantwoorde manier uw verzameling vormgeven, aanvullen en uitbreiden. De vereniging heeft u veel te bieden uw lidmaatschap verdient u gemakkelijk terug door de vele voordelen, die de vereniging u te bieden heeft.

 

Het is ook nog eens een heel leerzame hobby, ook door de vele thema’s die veel achtergrondinformatie geven over het thema: geschiedenis, dieren, treinen, ruimtevaart, flora en nog veel meer thema’s.

 

Kom eens vrijblijvend kijken op een ruilmorgen op de tweede zondag van de maand. Zie voor de exacte data en tijden de agenda op deze website. Praat eens met de aanwezige leden of een bestuurslid. U kunt ook afspreken om vrijblijvend een ledenavond te komen bezoeken. Wij heten u van harte welkom!

 

Heeft u nog vragen? Neem contact op met onze secretaris G. van Bree: Telefoon: 077 - 475 24 72  / 06 - 51 66 95 61