-  Jos Bouten zoekt postfrisse postzegels van de Japanse bezetting in

   Birma. Michelnummers: 92-94-96. Telefoon: 077-3541665

 

-  Hubert Ignatius Seijdlitz (1802 - 1869) vestigt zich in 1824 met zijn

   echtgenote Jeannette Merkens (1801-1874) in Venlo.

   Hier begint hij een zoutziederij en in 1829 verhuizen ze naar Maastricht

   waar hij de leiding neemt in de zoutziederij van Jan Willem Cazaux die na

   enkele jaren door hem overgenomen wordt.

   Op een gegeven moment heeft Hubert 2 zoutziederijen in Venlo, plus

   zoutziederij in Maastricht en Luik. Tevens was hij een geregelde

   stoomvaartdienst begonnen tussen Maastricht en Venlo, in 1842 ging hij

   hiermee samen met de firma Bonhomme in Maastricht. Daarnaast was hij

   aktief in de handel, postdienst, verzekeringen, bankzaken etc.etc.

 

   Vraag: Wie heeft voor mij brieven of welke correspondentie dan ook, te

   koop of digitaal, van of naar Hubert I. Seijdlitz c.q. Jeanette Seijdlitz geb.

   Merkens.

   Alle info is welkom i.v.m. mijn historisch onderzoek naar het reilen en

   zeilen van deze familie.

 

   Jo Strijbosch, Telefoon; 06-23244673

 

-  Louis Nobelen zoekt van de Japanse bezetting nog zegels en brieven

   Telefoon; 06-46204345

 

-  Fons Frenken zoekt auto’s op postzegels en postzegels van

   Verenigd Europa,Telefoon: 06-30773085.

 

-  Gerard van Bree zoekt postfrisse postzegels van Bulgarije,

   Joegoslavië en Slovenië. Telefoon: 06-51669561.

Laatste Nieuws

 

 

Route:

Activiteiten-Centrum “Zalzershaof”

Zalzerskampweg 64, 5926 PL Venlo

Telefoon: 077 465 1110